en
Tuyển nhân viên bán hàng Xem thêm
Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi cần tuyển dụng gấp các vị trí: .... Xử lý các tình huống (thuộc thẩm quyền) phát sinh trong quá...
Phát triển nguồn nhân lực Xem thêm
Quan điểm xem “con người là nguồn vốn - vốn nhân lực” cho rằng: “Phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động đầu tư nhằm tạo ra nguồn nhân lực với số...